تاب بنفشه

تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
                               پرده غنچه می درد خنده دل گشای تو
ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
                         کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
                                قال و مقال عالمی می کشم از برای تو
دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار
                                  گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو
خرقه زهد و جام می گر چه نه در خور همند
                                این همه نقش میزنم از جهت رضای تو
شور شراب عشق تو ان نفسم رود ز سر
                            کاین سر پر هوس شود خاک در سرای تو
شاه نشین چشم من تکیه گه خیال تست
                              جای دعاست شاه من بی تو نباد جای تو
خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن
                             حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو
 

/ 6 نظر / 12 بازدید
...

سلام عنوان وبلاگت... کتاب شهر آشوب رو خوندی؟ .. ..

فرشادمهر

برخیز به خون دل وضویی بکنیم در آب ترانه شستشویی بکنیم عمر اندک و فرصت خموشی بسیار تلخ است سکوت، گفتگویی بکنیم

فرشادمهر

برخیز به خون دل وضویی بکنیم در آب ترانه شستشویی بکنیم عمر اندک و فرصت خموشی بسیار تلخ است سکوت، گفتگویی بکنیم

راضیه

من دلم لک زده واسه دانشگاه خودمون تو هیچ معلومه کجایی؟!

امین

به به...حافظ.....چقدر لذت بردم از این مهرنوش جان

امین

به به...حافظ.....چقدر لذت بردم از این مهرنوش جان