کودکی

دوران کودکی منحصر به تولد تا رسیدن به سن مشخص و یا بودن در یک سن مشخص نیست.

کودک رشد می کند و به مرور اخلاق های بچه گانه را کنار می گذارد .

کودکی قلمرو پادشاهی است که هیچ کس در آن نخواهد مرد.

Edna St. Vincent Millay

/ 4 نظر / 41 بازدید
مریم

خود کودکی چطور یا خود پادشاه؟ سرزمینت جاویدان روزگارت جوان جوان جوان جوان مهربان

نیلوفر

من نوجوانی را بیشتر دوست می داشتم اما!